DRAFT

Swyddogion y Capel

Bugail: Y Parch. Eifion Roberts
Ysgrifennydd: David Alun Jones
Trysorydd: Rhidian Griffiths

Blaenoriaid

Deian Creunant
Gwenan Creunant
Ann Davies
Eleri Davies
Merfyn Davies
Glyndwr Griffiths
Rhidian Griffiths
Ifan G. Moelwyn Hughes
Wyn Hughes
Ieuan M. James
David Alun Jones
Geraint Lewis Jones
R. Arwel Jones
Rhys Jones
Noel G. Lloyd
Huw Owen
Gwerfyl Pierce Jones
Brynley F. Roberts
L.John Roberts
W.J. Cynfab Roberts
D. Brian Thomas
Megan Nantlais Williams
Menai Lloyd Williams

Blaenoriaid yn yr Henaduriaeth sy'n aelodau o'r Eglwys

David Morgan Evans
J. Wynford Evans
D. Geraint Jones
Arwyn Roderick
Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration