Newyddion o Gapel y Morfa

Darllenwch 'Perthyn' - misolyn y Gapel am fwy o straeon.

Dathlu’r Pasg (01-04-2012)

Dros y Pasg bydd cyfle i ddathlu mewn gwasanaethau arbennig.
Stori llawn

Gwasanaeth Gŵyl Ddewi (25-03-2012)

Roedd ein Gwasanaeth Gŵyl Ddewi ar 4 Mawrth yn gyfle i blant yr Ysgol Sul rannu eu gwaith gyda’r gynulleidfa.
Stori llawn

¡Viva Guatemala! (25-03-2012)

Bydd Capel y Morfa yn ymuno yn Apêl Eglwys Bresbyteraidd Cymru 2012 ar ran Guatemala yn Nghanolbarth America.
Stori llawn


Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration