DRAFT

Sut i ddod o hyd i ni


Edrych ar Capel Y Morfa, Aberystwyth ar fap fwy

Capel y Morfa

Lleolir Capel y Morfa ym Maes y Frenhines, Aberystwyth, ar gyffordd Heol Portland (Portland Street) a Morfa Mawr (Queen's Road), gyferbyn â Neuadd y Dref.

Hefyd, ceir map mwy cyffredinol o'r dref ar wefan Prifysgol Cymru Aberystwyth. Ceir cyfarwyddiadau yno hefyd ar sut i gyrraedd Aberystwyth.

Lleolir Morlan a Chanolfan Bethseilun, sydd hefyd yn cynnwys cartref y Bugail, ym Morfa Mawr (Queen's Road), Aberystwyth.


Capel Ebeneser


Edrych ar Capel Ebeneser, Penparcau, Aberystwyth ar fap fwy
Lleolir Capel Ebeneser, Penparcau yn Heol Penparcau, tua dau gan metr o'r cylchfan, rhwng siop Spar â'r Co-op.

Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration