DRAFT

Hwyl Hwyr

Clwb Cristnogol wythnosol yw Hwyl Hwyr, sy’n cwrdd ar brynhawn Llun yn festri Capel y Morfa. Mae’n denu llawer o blant o flynyddoedd 3 i 6 o gylch Aberystwyth. Mae tua 25-30 o blant yn dod bob wythnos. Trwy'r sesiwn byddwn yn chwarae llawer o gemau hwyl unigol neu gemau tîm, neu'n cwblhau cwisis neu'n gwrando ar storiau o'r Beibl. Mae pawb yn dod â 30c i brynu bisgedi a sgwosh bob wythnos.

“Mae llawer o hwyl sy'n digwydd yn eitha hwyr yn gwneud HWYL HWYR!”

Bydd angen i bob aelod newydd lenwi Ffurflen Wybodaeth a Chaniatâd

(Ffeil PDF yw hon - gellir cael darllenydd PDF Adobe Reader yma)

Prynhawn Llun, 3.45 – 5.00, Festri’r Morfa


Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration