DRAFT

Hanes

Ffurfiwyd Capel y Morfa yn 1989 trwy uniad cynulleidfaoedd Salem a Seilo. Daeth hyn wedi cyfnod hir o drafod a gweddïo. Unwyd cynulleidfaoedd y Morfa a’r Tabernacl pan gaeodd y Tabernacl yn 2002. Sefydlwyd Ebeneser, Penparcau yn 1939 yn gangen o’r Tabernacl. Wedi cau’r Tabernacl daeth yn gangen o Gapel y Morfa.

Am hanes blaenorol yr achosion hyn, gweler tudalen Ffrydiau’r Morfa

Datblygwyd Canolfan Morlan fel canolfan ffydd a diwylliant ar safle Seilo.

Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration