DRAFT

Dolenni

Bydd y dolenni isod yn mynd â chi y tu allan i wefan Capel y Morfa. Pwyswch y botwm ‘yn ôl/back’ yn eich porwr (browser) i ddychwelyd yma.

Os hoffech gyfrannu gwybodaeth am safleoedd defnyddiol eraill, neu os cewch nad yw un neu ragor o’r dolenni yn gweithio, rhowch wybod inni drwy’r ffurflen ar ddiwedd y tudalen, os gwelwch yn dda.

Eglwys Bresbyteraidd Cymru
Yma ceir manylion am yr enwad - ei waith, ei gyfarfodydd a’i reolau, yn ogystal â manylion llenyddiaeth a chyhoeddiadau, gan gynnwys Rhwydwaith, Y Goleuad, Y Cylchgrawn Hanes, Y Traethodydd, The Treasury a Cristion.

Coleg Trefeca
Mae Coleg Trefeca, ger Talgarth ym Mhowys, yn ganolfan hyfforddiant lleyg a chynadledda i eglwys Bresbyteraidd Cymru.

Coleg y Bala
Coleg y Bala, Gwynedd, yw Canolfan Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru


Eglwysi a chapeli yn Aberystwyth a’r Cylch

Seion, Aberystwyth

Capel y Garn, Bow Street

Eglwys y Santes Fair, Aberystwyth

St Paul’s Methodist Centre, Aberystwyth

St David’s Church, Aberystwyth (Presbyterian Church of Wales / U.R.C.)

St Michael’s Church, Aberystwyth


Enwadau eraill yng Nghymru:

Undeb yr Annibynwyr Cymraeg

Undeb Bedyddwyr Cymru

Yr Eglwys yng Nghymru

Yr Eglwys Fethodistaidd


Eglwysi Presbyteraidd eraill:

Eglwys Bresbyteraidd yr Alban

Eglwys Bresbyteraidd Iwerddon


Cyrff eciwmenaidd a phartneriaethau o eglwysi:

Cytûn

Churches Together in Britain and Ireland (CTBI)

CWM


Rhai cyrff elusennol:

Cymorth Cristnogol

TearfundLlenwch y ffurflen isod i gywiro dolenni, i gynnig dolenni newydd, neu i roi'ch sylwadau ar y dolenni

URL y ddolen dan sylw
Eich sylwadau
Eich cyfeiriad e-bost(gorfodol)

  


Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration