DRAFT

Y Gymdeithas

Mae cyfarfodydd y Gymdeithas yn cael eu cynnal ar nos Lun a phrynhawn Mercher, gydag ambell eithriad. Trefnir rhaglen amrywiol gan obeithio bod rhywbeth at ddant pawb. Mae’n ffordd i ddod i adnabod ein gilydd fel cydaelodau, ifanc a hen, yn llawer iawn gwell. Mae rhaglen 2011-2012 yn rhoi syniad o natur y cyfarfodydd. Gwelir yr amrywiaeth o’r cyfarfod cyntaf Croeso – Cymdeithasu – Coffi lle cawsom gyfle i fwynhau cwmni ein gilydd, i’r dathliadau fel y Swper Diolchgarwch ddechrau Hydref, Dathlu’r Nadolig a Dathlu Gŵyl Ddewi gyda chawl a chân. Ac ar ddiwedd y tymor, ym mis Mai, taith gerdded hamddenol gyda’r nos a swper i ddilyn; ffordd arall o ddod â chymdeithas yr eglwys yn agosach at ei gilydd. Bydd rhai cyfarfodydd mwy traddodiadol hefyd ar bynciau amrywiol.

Amserau amrywiol yn ôl y rhaglen


Rhaglen 2011 – 2012

Nos Fercher, 21 Medi, 7.00 p.m. – Festri’r Morfa
Croeso – Cymdeithasu – Coffi; eitemau – Ifan Llywelyn (Ffidil a Thrombôn)

Nos Fercher, 19 Hydref, 7.00 p.m. – Festri’r Morfa
Swper Diolchgarwch; eitemau – Efan Williams a Greg Roberts

Prynhawn Mercher, 2 Tachwedd, 2.30 p.m. – Festri’r Morfa
Dathlu Moelwyn – D. Ben Rees

Nos Lun, 21 Tachwedd, 7.30 p.m. – Morlan
Hanes y Cyffylog – Owen Williams

Nos Fercher, 7 Rhagfyr, 7.00 p.m. – Festri’r Morfa
Teilwng yw’r Oen – Dathlu’r Nadolig gyda Mary Morris ac Eira Williams

Nos Lun, 9 Ionawr, 7.00 p.m. – Festri’r Morfa
Y Crynwyr yng Ngheredigion – Gethin Evans

Prynhawn Mercher, 1 Chwefror, 2.30 p.m. – Festri’r Morfa
Cadw’n iach – anadlu’n gywir? – Sue Jones Davies

Nos Fercher, 29 Chwefror, 6.30 p.m. – Morlan
Dathlu Gŵyl Ddewi – Gwestai Parch. John Roberts;
eitemau gan Barti’r Morfadan arweiniad Angharad Fychan

Prynhawn Mercher, 21 Mawrth, 2.30 p.m. – Festri’r Morfa
Cyfarfod Blynyddol a sgwrs gan Jane Raw-Rees

Nos Wener, 11 Mai, 6.00 p.m.
Taith Gerdded Hamddenol a Swper – Rhys a Trish HuwsDylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration