DRAFT

Cylch Trafod a Defosiwn

Dan arweiniad y Bugail ceir cyfle i drafod agweddau ar y ffydd a'r bywyd Cristnogol ar sail themâu beiblaidd, darluniau, cyrsiau tymhorol megis rhai ar yr Adfent, y Grawys, y Pasg, a'r tebyg. Neilltuir rhai cyfarfodydd ar gyfer defosiwn a gweddi.

Nos Iau, 7.00, Ystafell Dawel Morlan

Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration