DRAFT

Clwb Clex

Clwb byrlymus a hwyliog i ieuenctid yw Clwb Clex, sy’n cyfarfod bob nos Wener yng Nghanolfan Morlan dan arweiniad Elin Haf Jones ac eraill. Trefnir rhaglen amrywiol iawn ar gyfer pob tymor, ac mae rhai o ddisgyblion 6ed dosbarth Penweddig sy’n gwneud gwaith gwirfoddol ar gyfer Bagloriaeth Cymru hefyd yn cynorthwyo.

Nos Wener, 7.30 – 9.30, Canolfan Morlan

Dylunio a datblygiad y wefan: Technoleg Taliesin Cyf.

Administration